Styrelse

Ordförande

Stig Thörn
Tel: 08 550 18123
Mejl: stig.thorn@yahoo.se

Viceordförande

Ulla-Britt Ronnedal
Tel: 08 550 10812

Sekreterare

Siv Eriksson
Tel: 08 550 97052

Kassör

Kerstin Yttergren
Tel: 08 550 17606

Styrelseledamöter

Maud Fischer
Tel: 08 550 13462

Kerstin Holmerin
Tel: 08 550 37072